Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

MediaLine dziękuje za odwiedziny na stronie internetowej i zainteresowanie naszą firmą oraz produktami. Ochronę Twoich danych osobowych traktuje się w naszej firmie bardzo poważnie i zależy nam na tym, aby Twoje odwiedziny naszej strony internetowej były czystą przyjemnością. Ochrona prywatności w związku z przetwarzaniem danych to sprawa, którą uwzględniamy w naszych procesach wewnętrznych. Dane osobowe, które pobiera się w czasie odwiedzin strony internetowej, są poddawane przetwarzaniu zgodnie z przepisami w sprawie ochrony danych osobowych kraju, w którym znajduje się komórka realizująca przetwarzanie przedmiotowych danych. Strony internetowe MediaLine mogą zawierać linki do stron innych oferentów, których nie dotyczy niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas Twoich odwiedzin na naszych stronach internetowych, serwer webowy standardowo zapamiętuje Twój adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych, stronę internetową, z której nastąpiło przejście do naszego serwisu oraz datę i czas odwiedzin. Dane osobowe zapamiętuje się tylko, jeżeli zostaną podane dobrowolnie, np. w ramach procesu rejestracji, ankiety, konkursu czy w celu realizacji umowy.

Wykorzystywanie oraz przekazywanie danych osobowych oraz ich zakres

MediaLine wykorzystuje Twoje dane osobowe na potrzeby technicznych aspektów administrowania stroną internetową, zarządzania klientami oraz w celach marketingowych – zawsze tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego zadania. Przekazywanie danych osobowych instytucjom państwowym oraz urzędom odbywa się wyłącznie na podstawie nakazowych przepisów krajowych. Nasi pracownicy, agencje i dealerzy są zobowiązani do zachowania poufności.

Prawo wyboru

Chcielibyśmy wykorzystywać Twoje dane w celu informowania o naszych produktach i usługach, oraz ewentualnie na potrzeby ankiet z nimi związanych. Oczywiście udział w takich działaniach jest dobrowolny. Jeżeli nie wyrażasz swojej zgody, możesz nas w każdej chwili poinformować, abyśmy mogli odpowiednio zablokować dane. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej.

Cookies

MediaLine stosuje pliki cookie, aby móc śledzić i analizować preferencje użytkowników oraz optymalizować na tej podstawie swoje strony internetowe. Pliki cookie to niewielkie pliki, zapisywane na Twoim twardym dysku. Umożliwia to przyspieszenie nawigacji i poprawia przyjazność obsługi stron internetowych. Pliki cookie pomagają również w identyfikacji najbardziej popularnych stref naszej oferty internetowej. Umożliwia to nam lepsze dopasowanie zawartości naszych stron internetowych do Twoich potrzeb, a tym samym poprawę naszej oferty. Z plików cookie można korzystać w celu sprawdzenia, czy z Twojego komputera łączono się już z naszymi stronami internetowymi. Na Twoim komputerze identyfikacji podlega wyłącznie plik cookie. Dane osobowe można zapisywać w plikach cookie tylko, jeżeli wyraziłeś na to zgodę, np. aby usprawnić chroniony hasłem dostęp online, dzięki czemu nie musisz ponownie wprowadzać nazwy użytkownika i hasła.

Oczywiście nasze strony internetowe można oglądać również bez potrzeby zapisywania plików cookie. Większość wyszukiwarek automatycznie akceptuje cookies. Aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie na swoim komputerze, trzeba wybrać w ustawieniach przeglądarki opcję *nie akceptuj plików cookie*. Dokładne kroki możesz sprawdzić w instrukcji obsługi Twojej wyszukiwarki wydanej przez jej producenta. Pliki cookie zachowane na Twoim komputerze możesz w każdej chwili skasować. Blokada plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej oferty.

Zakładane pliki cookie:

  • tymczasowe pliki cookie sesji
  • cookie autoryzacyjne strony logowania – na stałe albo tymczasowo
  • w przypadku stosowania zaznaczeń: stałe pliki cookie służące identyfikacji
  • w przypadku stosowania koszyka: stałe pliki cookie służące identyfikacji

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analitics, webowej usługi analitycznej Google Inc. ("Google"). Google Analytics stosuje tzw. "Cookies", pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje pochodzące z plików cookie na temat Twojego korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) są transmitowane do serwera firmy Google w USA i zostają tam zapisane. Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, generowania raportów dla właściciela strony na temat ruchu na stronie oraz na potrzeby innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i internetu. Google przekazuje ww. informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów albo jeżeli osoby trzecie na zlecenie firmy Google mają poddawać przedmiotowe dane dalszemu przetwarzaniu. Firma Google nigdy nie kojarzy adresu IP z innymi udostępnionymi danymi. Zapisywaniu plików cookie można zapobiec dokonując odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki, jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku wybrania tej opcji, mogą wystąpić problemy z korzystaniem z niektórych funkcji niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę na obróbkę Twoich danych osobowych pobranych przez firmę Google, w sposób i do celów opisanych powyżej.

Bezpieczeństwo

Aby chronić Twoje dane osobowe przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem niepowołanych osób, MediaLine stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa są ulepszane na bieżąco, zgodnie z postępem technologicznym.

Prawo do uzyskania informacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, na żądanie MediaLine poinformuje Cię w formie pisemnej i możliwie szybko, czy i które z Twoich danych osobowych są przez nas przechowywane. Jeśli mimo naszych starań dotyczących prawidłowości danych i ich aktualności okaże się, że przechowujemy nieprawidłowe informacje, poprawimy je zgodnie z Twoim żądaniem.

Prawa autorskie

Copyright 2009 MediaLine. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, video i animacyjne oraz ich aranżacje podlegają ochronie prawem autorskim oraz innym ustawom o ochronie własności intelektualnej. Nie wolno ich wykorzystywać w celach handlowych ani kopiować, zmieniać i używać na innych stronach internetowych. Niektóre ze stron internetowych MediaLine zawierają materiały podlegające ochronie prawem autorskim udostępniającego.

Marki

Jeśli nie podano inaczej, wszelkie wymienione na stronach internetowych MediaLine marki są prawnie chronionymi znakami towarowymi MediaLine.

Prawa licencyjne

MediaLine chce zaoferować Ci innowacyjny i zawierający przydatne informacje program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że będziesz się cieszyć z naszej kreatywności tak samo, jak my. Prosimy jednak o wyrozumiałość, ponieważ MediaLine musi chronić swą własność intelektualną, łącznie z patentami, markami handlowymi oraz prawami autorskimi, dlatego też nie ma możliwości przyznania praw licencyjnych do własności intelektualnych MediaLine, zawartości znajdujących się na stronach internetowych.

Odpowiedzialność

Informacje i dane znajdujące się na tych stronach nie stanowią zapewnienia ani gwarancji, niezależnie od tego, czy miałaby być ona jednoznaczna lub milcząca. W szczególności nie stanowią one milczącej zgody ani gwarancją odnośnie właściwości, możliwości handlowych, przydatności do określonych celów lub też przestrzegania przepisów prawnych i patentowych.

Na naszej stronie internetowej znajdują się również linki do innych stron w internecie. Zwracamy uwagę na fakt, że nie mamy wpływu na układ i treści znajdujące się na ww. stronach. Dlatego też nie możemy odpowiadać za aktualność, prawidłowość, kompletność oraz jakość udostępnianych na nich informacji. Z tego też powodu odcinamy się od wszelkich treści znajdujących się na tych stronach. Oświadczenie to obowiązuje dla wszelkich, znajdujących się na naszych stronach internetowych linków do stron zewnętrznych oraz ich treści.